אימיונולוגיה
imunology

הקורס עוסק במערכות ההגנה של הגוף. מערכת ההגנה הלא ייחודית הכוללת את המחסומים החיצוניים ותהליך הדלקת.  לאחר מכן נרחיב לגבי מנגנון ההגנה הייחודי- מערכת החיסון, תכונותיה ודרכי פעילותה.
הקדמה לוירוסים.

מצגות להורדה

אימיונולוגיה (3661)​

מושגים באימיונולוגיה (1256)

טבלת חיסונים (1230)