גנטיקה

Image converted using ifftoany

קורס זה יעסוק בחלקו הראשון בגנטיקה בסיסית ויעסוק בנושאים הבאים: מהו החומר התורשתי? מבנה ה- DNA, מהי המשמעות של גנים וכיצד הם באים לידי ביטוי – סינתזת חלבונים, חלוקות התא- מיוזה ומיטוזה והמשמעות שלהם ביצירת תאי המין. קריוטיפ- מפת כרומוזומים, חוקי התורשה של מנדל, תורשה דומיננטית, תורשה רצסיבית, ודוגמאות של מחלות רצסיביות ודומיננטיות.

מצגות להורדה

גנטיקה (1299)