וירוסים
Close up 3d render of a group of viruses.

הקורס עוסק בוירוסים (נגיפים) גורמי מחלות בבני אדם. בתחילה נדבר על  מבנה ודרכי התרבות נגיפים באופן כללי. לאחר מכן נלמד על כל משפחה בנפרד: מבנה הנגיף, מאפייניו, דרכי התרבות, המחלות להם הוא גורם, אבחון וטיפול או חיסון אם קיים. בין הנגיפים העיקריים: נגיפי ההפטיטיס A , B ו-C, HIV-נגיף הגורם לאיידס, פפילומה, אדמת, חזרת וחצבת.

מצגות להורדה

מושגים בנוירולוגיה (932)
הפטיטיס – 1 (5210)
הפטיטיס – 2 (843)
איידס (3173)