חיידקים
bacteria

הקורס עוסק בחיידקים גורמי מחלות בבני אדם. בתחילת הקורס נעסוק במאפייני החיידקים: מבנה, צביעה, חלוקה לקבוצות השונות ומטבוליזם. לאחר מכן נלמד את המשפחות השונות, בכל משפחה נפרט את: מבנה החיידק, גורמי האלימות שלו, המחלות להן גורם החיידק, אבחון וטיפול.

מצגות להורדה

מצגת חיידקים – 1 (1957)​

מצגת חיידקים – 2 (2472)

מצגת חיידקים – 3 (1197)

מצגת חיידקים – 4 (1092)

מצגת חיידקים – 5 (1050)

מיקופלסמה וכלמידיה (957)