כימיה

chem

הקורס עוסק בנושא הכימיה ברמה הבסיסית. נתחיל בהסבר של יסודות הכימיה: מבנה האטום- נויטרונים, פרוטונים ואלקטרונים. הכרת הטבלה המחזורית.  סוגי קשרים כימיים: קשר קוולנטי, קשר יוני, קשרי מימן . סטויכיומטריה- חישובים מתוך משוואות. חומצות ובסיסים. כימיה אורגנית.

מצגות להורדה

מצגת כימיה 2010 (4187)
תרגילים 1-2 בכימיה (1523)
תרגילים 3 בכימיה (1146)